Diensten

De onderstaande diensten kunnen wij voor u uitvoeren:

  • Grasmaaien, gazons t/m wegbermen taluds etc.
  • Inzaaien gazons
  • Ruw terrein maaien
  • Verticuteren van gazons
  • Kanten snijden van gazons
  • Bemesting van gazons
  • Mollenbestrijding


Mollenbestrijding